โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.or.th

สมัครเข้าร่วมโครงการ TEDET ประจำปี 2566

Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน
ต้องการเข้าร่วมเป็นศูนย์ประเมินในระดับชั้น


รูปแบบการสอบประเมิน


ประเภทศูนย์สอบประเมิน
ต้องการรับใบสมัครจำนวน ใบ
ป้ายไวนิล
ข้อมูลอาจารย์ผู้ประสานงาน
* หมายเหตุ: โรงเรียนเอกชนนอกระบบ (ประเภทกวดวิชา) ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นศูนย์ประเมินได้

โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890

อีเมล info@tedet.or.th